De Meidoorn

Ontmoetingshuis en buurtzorg voor alle leeftijden

De Meidoorn, Meidoornstraat 10 (achter de dorpwinkel), heeft met de gerealiseerde uitbreiding in 2015 passende multifunctionele ruimtes beschikbaar voor buurtverenigingen, ontmoeting, sport, spel, buurtzorg en welzijn. De Dorpsraad beheert het gebouw.

De volgende vaste activiteiten vinden er plaats:

Maandag
13.30-16.30 uur
Welfare handwerkgroep Rode Kruis

Dinsdag
10.00-11.30 uur (alleen1e dinsdag vd maand)

Inloopspreekuur van Welzijn De Meierij (Janny Forsten)
Vrije inloop voor jong en oud om te buurten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Woensdag
19.00-21.00 uur

Jeugdsoos Pluugske (Edwin Hermsen)