De Meidoorn

Ontmoetingshuis en buurtzorg voor alle leeftijden

De Meidoorn, Meidoornstraat 10 (achter de dorpwinkel), heeft met de gerealiseerde uitbreiding in 2015 een passende multifunctionele ruimte beschikbaar voor buurtverenigingen, ontmoeting, spel, buurtzorg en welzijn. De Dorpsraad beheert het gebouw.

De volgende vaste activiteiten vinden er plaats:

Maandag
13.30-16.30 uur
Welfare handwerkgroep Rode Kruis
   
Woensdag
19.00-21.00 uur

Jeugdsoos Pluugske (Edwin Hermsen)