Route

4. Wandelroute Het Hart van De Scheeken

Afstand: 7,4 km
Duur: < 2 uur
Het fraaie populierenlandschap De Scheeken is één van de paradepaardjes van Het Groene Woud. De lemige ondergrond staat garant voor natte, soms zompige bodems, waar van origine broekbossen van eik en zwarte els groeiden. Tussen 1920 en 1935 werden veel hooilanden en hakhoutbosjes en perceelsgrenzen beplant met populieren. Vooral de variëteit 'Marilandica' met haar karakteristieke knik in de stam werd hier veel toegepast. Bekend is hier de aanplant van populieren bij de geboorte en bedoeld als bruidsschat als de dochter rond de 25 jaar huwbaar was: een kaprijke leeftijd van populieren voor de toenmalige rijke klompenindustrie in Boskant. De populierenteelt heeft de bosfauna en -flora door de eeuwen bewaard. Zo zijn nu nog oerboskruiden zoals eenbes en bosanemoon veelvuldig in de bossen aanwezig. Het landschapsreservaat is bijzonder rijk aan vogels en vlinders. Momenteel worden nieuwe economische toepassingen gezocht en gevonden voor de continuïteit van deze snelgroeiende boom die een zo vertrouwd beeld kenmerkt van deze natuurrijke omgeving. Theo zegt het zo vaak: "Het is zo mooi: ziet, denk en geniet".